Osim sa volonterima, Udruženje se može pohvaliti i sa odličnom saradnjom sa brojnim kompanijama koje prepoznaju humani karakter našeg djelovanja i spremni su pomoći aktivnostima. Među njima, WagWag je pronašao kompanije koje su ustupanjem recikliranog kartona pomogle otplatiti brojne sterilizacije uličnih mačaka.

O projektu

Humanitarne akcije koja se dešavaju u sklopu WagWag kampanje primarno se održavaju u cilju prikupljanja sredstava za liječenje napuštenih životinja. Pored toga, ideja ovog projekta nastala je sa ciljem saradnje sa pet friendly kompanijama i sa idejom upoznavanja javnosti o tome koliku razliku u brizi za životinje može učiniti samo jedna kompanija, a pogotovo čitav uređeni sustav. Pomaganje napuštenih životinja je cilj koji se može ostvariti na mnogo načina, od strane pojedinaca i čitavih organizacija.

Problem

Svaki novi projekat, a pogotovo ovaj, zahtijeva veliku logističku i volontersku podršku i odličnu komunikaciju između organizatora i svih ljudi koji žele sudjelovati. Od prvog trenutka neophodno je prenijeti upečatljivu i jasnu poruku koja će privući organizacije i kompanije da pomognu. U današnje vrijeme, jako je teško doći do ljudi koji inače nisu u volonterskoj zajednici i to je prepoznato kao velik problem. Zajednica volontera je ponekad vrlo zatvorena i čak i ljudi koji su ljubitelji i vlasnici životinja često nisu dovoljno informisani sa problemom sa kojim se udruženja bore. Zbog toga je veoma teško javnosti skrenuti pozornost koliki su ustvari troškovi spašavanja životinja i koliko je truda potrebno uložiti u proces od spašavanja do udomljavanja životinje.

Rješenje

Da se razvije svijest i pročuje o tim problemima, WagWag je došao na ideju provođenja saradnji sa pet friendy i društveno osvještenim kompanijama. UG WagWag u svakom trenu ima na raspolaganju velik broj volontera iz brojnih profesionalnih područja i sfera i takav tim predstavlja dobar početak svakog planiranja projekta. Udruženje već od ranije ima odličnu i pozitivnu pozadinu organizovanja edukativnih, humanih i projekata raznih karaktera te se na taj način pristupa i ovoj akciji. Od prvog dana potrebno je provesti veoma jasnu komunikaciju koja će svim sudionicima objasniti cijelu ideju i benefite akcije i koliko životinja se može spasiti sa samo malo razumijevanja i pomoći.

Rezultati

Sredstva koja se prikupe prodajom kartona koriste se za sterilizaciju napuštenih mačaka na području grada Banjaluka, a dio je namijenjen i za pokrivanje veterinarskih troškova i liječenje napuštenih životinja kojima je potrebna hitna veterinarska pomoć. Iako je riječ „samo“ o prikupljanju kartona, upravo ovaj projekat pokazuje ozbiljnost udruženja, koje će uraditi sve da pomogne onima kojima je pomoć potrebna. Na taj način će se podignuti svijest o napuštenim životinjama, informisati javnost preko društvenih mreža, televizije, internet portala i ostalih medija i u konačnici, sakupiti novci potrebni za liječenje i pokrivanje veterinarskih troškova.

.

Dodatne vrijednosti

Ovakav tip akcije budi u ljudima inovativne načine razmišljanja i pokreće ih na djelovanje i akciju. Projekat i objave bude velik interes i na socijalnim mrežama na kojima u svakom trenu nekoliko desetaka hiljada ljudi vidi ideju projekta i sve sudionike. Humanost iza ovakvog projekta pomaže pri prepoznavanju svih sudionika i WagWaga kao brenda, brenda koji predstavlja humanost, inovativne ideje, proaktivnost i pomoć čitavoj zajednici.

Delta Planet 2022.