Cijela industrija proizvodnje komercijalne hrane za kućne ljubimce ima veoma loš uticaj na cijelu planetu. Ova radionica pokazaće koji su to faktori, kako možeto uticati na njihovo smanjenje i koje su prednosti proizvodnje domaće hrane za naše ljubimce.

O projektu

Cijela industrija proizvodnje komercijalne hrane za kućne ljubimce ima veoma loš uticaj na cijelu planetu. Ova radionica pokazaće koji su to faktori, kako možeto uticati na njihovo smanjenje i koje su prednosti proizvodnje domaće hrane za naše ljubimce.

Problem

97% ispitanika ankete koja je provedena na preko 1500 ljudi potvrdila je da korisnici prepoznaju problem nepravilnog odnosa prema životinja i da su spremni koristiti nove tehnologije i načine da poboljšaju život svojih ljubimaca i napuštenih životinja. Problem napuštenih životinja isprepleten je sa problemom neodgovornog vlasništva i neophodno mu je pristupiti iz različitih aspekata. Jedan od njih je prezentacija odgovornog vlasništva i podizanja svijesti o svijetu oko nas na kroz planiranje obroka životinjama. Pored značajnog uticaja koji ima na našu planetu (hiperproizvodnja, potrošnja energije i vode, pakovanja, transport), komercijalna hrana za životinje sadrži dodatke i konzervanse koji utiču na balans u želucu. Ako ljubimac ima problema sa povraćanjem, prolivom, umorom ili pretilosti, uzrok toga može biti nezdrava hrana.

Rješenje

Cilj radionice je skrenuti pažnju na problem nepravilnog, površnog i neodgovornog odnosa prema životinjama oko nas sa nekonvencionalne strane pogleda na ishranu životinje. Pravljenje edukacijskih materijala, prezentacija, letaka i „kuvar“ sa receptima i online video receptima proširiće se svijest o spremanju kuhanju hrane za ljubimce kod kuće. Na taj način spriječiće se dodatno zagađenje okoline, pretjeranog korištenja ambalaže koja završi u smeću, a životinje će uvijek imati spremljenu hranu od domaćih i svježih namirnica koje će se iskorištavati u potpunosti, bez bacanja hrane. Značajno je da se kroz sve edukacije, pored važnosti hrane i kuhanja za ljubimca pojavljuju informacije i o odgovornom vlasništvu i metodama sprječavanja i prevencije problema napuštenih životinja.

Rezultati

Edukacijom o pravljenju hrane za ljubimce kod kuće širi se svijest o praksi koju, pogotovo u ovim krajevima, praktikuje mali broj ljudi. U domaćinstvima, životinje su osuđene ili na kupovnu hranu ili ostatke hrane. Kuvanjem hrane kod kuće pomaže se ljubimcu da vrati svoj sistem u prirodni balans. Vlažnija hrana sa eliminisanim nezdravim dodacima i konzervansima i nivoi hranjivih sastojaka u domaćoj hrani koji su puno veći nego u komercijalnoj utiču na zdraviji razvoj ljubimca i smanjuju šanse za razvoj bolesti što indirektno smanjuje broj i troškove posjeta veterinaru.

Dodatne vrijednosti

Najvažija dodatna vrijednost radionice je predstavljanje odgovornog vlasništva i razvijanje svijesti o životnoj sredini na inovativan način koji stvara mogućnost približavanja ovog problema korisnicima koji ga možda ranije nisu percipirali. Otvara se mogućnost učestvovanja na radionici sa ljubimcem i na taj način promoviše zajednički boravak ljudi i životinja u ugostiteljskim objektima. Postoje mnoge prednosti hrane koja je napravljena kod kuće u odnosu na kupljenu. Mogu se kontrolisati sastojci i spriječiti alergije koje mogu prouzrokovati zdravstvene probleme.

Prnjavor 2023.