Nikome nije u interesu da u gradu postoje napuštene životinje. Oni koji ih vole ne žele da budu gladne i nezbrinute, a onima koji ih ne vole i samo njihovo prisustvo smeta. Edukacija o Uhvati-Steriliši-Vrati metodi je početak rješenja ovog problema.

O projektu

Nikome nije u interesu da u gradu postoje napuštene životinje. Oni koji ih vole ne žele da budu gladne i nezbrinute, a onima koji ih ne vole i samo njihovo prisustvo smeta. Edukacija o Uhvati-Steriliši-Vrati metodi je početak rješenja ovog problema.

Problem

Nesavjesno vlasništvo i kolektivno zanemarivanje životinja doprinose dolasku na svijet novih neželjinih jedinki i čak njihovom povređivanju i ubijanju. Ulične mačke i psi koji su direktna posljedica nesterilizacije ne umiru od starosti već od zaraznih bolesti, infiricanih rana, slomljenih kostiju i vremenskih uslova. Taj problem, osim samih životinja, najviše pogađa ljubitelje životinja koji daju dio svog novca, vremena i truda kako bi ovaj problem držali barem u granicama u kojima se trenutno nalazi.

Rješenje

Neophodno je organizovati edukaciju koja informiše građane o značaju i koristi metode „Uhvati-Steriliši-Vrati“ u kojoj je životinja uhvaćena uz posebnu pažnju kako bi joj se smanjio stres i povećala sigurnost, a nakon toga ona treba biti veterinarski obrađena i vraćena na ulicu bez mogućnosti daljnjeg razmnožavanja. Navedena metoda nije samo najhumaniji proces sprečavanja rasprostranjivanja mačaka i pasa, već je ujedno i najefikasnija metoda prilikom koje se jedinke ne usmrćuju, ali se velikom brzinom smanjuje njihov broj jer se na taj način direktno spriječava pojava i do 5000 životinja koliko jedna mačka sa svojim potomstvom može imati u ciklusu od 7 godina.

Rezultati

Samo hranjenje ostavlja napuštene životinje u opasnoj i neizvjesnoj situaciji, a istovremeno povećava krizu prepopulacije i njene tragične posljedice; bespotrebnu patnju i preranu smrt hiljada životinja svake godine. Dizanjem svijesti o ovom problemu će se smanjiti broj napuštenih životinja jer je očekivano da će veći broj vlasnika životinja sterilisati svoje životnje. Lako dostupni online materijali i edukacije mogu da približe građanima koliko se života može spasiti sa samo jednom sterilizacijom.

Dodatne vrijednosti

Nakon što se životinje iz zajednice u koloniji ili čoporu sterilišu, ne samo da će se populacija postepeno smanjivati, već će one biti zdravije i mirnije. Edukacija građana o važnosti sterilizacije će podići svijest javnosti o odgovornom odnosu prema kućnim ljubimcima i razbijaju se predrasude o sterilizaciji. Sterilisana ulična mačka je mnogo mirnija i rijetko uzrokuje sukobe sa drugim mačkama ili psima, prema tome ne uzrokuje veliku buku, nemir i ne obilježava prostor u kojem boravi svojom mokraćom.

Mrkonjić 2022.