Prikupljanje sredstava

Udruženje građana „WagWag“ je od svog osnivanja, odnosno prvog dana uvijek imalo marljive, predane i kreativne volontere. Uz tako divan tim i najteži periodi našeg djelovanja mogu se lakše savladati.

Takav rad se najbolje prikazuje kroz vrlo maštovite, kreativne i inovativne načine prikupljanja sredstava kako bi se pokrili veterinarski troškovi, dugovi i mogla platiti hrana i smještaj za životinje spašene sa ulice.

Potrebno je naglasiti da je prikupljanje donacija i traženje bilo kakvog oblika sponzorisanja bilo posebno izazovno u ova teška vremena recesije, inflacije i globalne Covid-19 pandemije.

Planovi za budućnost

Jedan od primarnih planova udruženja je da nakon širenja web aplikacije WagWag prihodi od reklama na digitalnoj platformi omoguće samoodrživost. U tom trenutku spašavanje životinja više neće zavisiti od donacija i kapacitet spašavanja može biti puno veći.

  • Samoodrživost
  • Internacionalno djelovanje
  • Prepoznatljivost brenda
  • Efikasnija pomoć životinjama
89FDC14F-77AE-49FA-8A6D-79B32AC7C678