O projektu

Udruženja građana WagWag i volonteri grada Banjaluka započeli su projekat sterilizacije 100 uličnih mačaka godišnje. Jedna mačka u toku života donese na svijet oko 180 mačića. Na ovaj način spriječiće se povećanje od 18000 novih mačaka lutalica.

Jedan od načina finansiranja projekta je prikupljanjem i prodajom reciklažnog otpada. U saradnji sa nekoliko kompanija za odvoz otpada i donacije otpada većih kompanija, planirano je prikupljanje sredstava za sterilizaciju što većeg broja napuštenih mačaka.

Problem za životinje

Prekomjerno razmnožavanje dovodi do kraćeg životnog vijeka, širenja bolesti, agresije i smrti većeg broja životinja na ulici. Takođe, nemoguće je da toliki broj životinja nađe sigurne domove.

Problem za volontere

Zajednica volontera, vlasnika i ljubitelja životinja koja u Banjaluci broji preko 30 000 članova godinama se bori sa nedostatkom sredstava i resursa za pomoć rastućem broju napuštenih mačaka.

Problem za grad

U svakoj savremenoj, urbanoj sredini, smrt i bolest životinja prepoznaje se kao veliki problem čitave zajednice. Nažalost nadležni organi grada Banja Luka godinama ignorišu ovaj problem.

Proces

Udruženje WagWag radi intenzivnu edukaciju korisnika o značaju sterilizacije i kroz sam projekat edukuje nove volontere o efikasnosti i procesu „Uhvati-Steriliši-Vrati“ metode. Uz sterilizacije, Udruženje održava redovne sastanke sa grupom volontera u cilju pripreme i rješavanja problema, organizacije prijevoza i brige o životinjama dok se oporavljaju. Udruženje je u stalnom kotantku sa partnerskim organizacijama u inostranstvu i sa 4 najbolje lokalne veterinarske ambulante koje su pristale na saradnju i smanjenje cijena za sterilizaciju, kao vid njihove podrške projektu. U saradnji sa kompanijama koje pomažu lokaloj zajednici, WagWag nastoji da obezbijedi novac za sterilizaciju minimalno 150 mačaka godišnje i teži ka tome da dođe do broja od 350 do 400 mačaka godišnje.

  • Smanjenje populacije napuštenih životinja
  • Smanjenje širenja zaraznih bolesti
  • Duži životni vijek životinja
  • Bolji imunitet životinja
  • Manja vjerovatnost stradanja u saobraćaju
  • Smanjeno agresivno ponašanje
3CAF3C4F-0D6E-4C2B-A034-456B6AF92AF4